Skip to main content

Icompression tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler følsomme persondata og har derfor vedtaget denne persondatabeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Kontaktoplysninger

Icompression er dataansvarlig og dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du har brug for at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du benytte kontaktoplysningerne herunder:

Specialbandager.dk A/S
Kontaktperson: Lise-Lotte Ettrup, Direktør
Adresse: Bindeledet 10, 2880 Bagsværd
CVR: 31412390
Telefonnr.: 44 44 88 50
Mail: info@specialbandager.dk
Website: specialbandager.dk

 

Icompression sikrer fair og transparent databehandling

Vi behandler data om dig for at gøre vores service bedre og for at sikre, at du får udleveret det produkt, som vi, i samråd med dig, har vurderet, er det bedst og billigst egnede.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata – ofte i forbindelse med en måltagning.

 

De data, vi anvender, omfatter:

 • Navn, adresse, kontaktoplysninger
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger

 

Vi indsamler og behandler dine persondata til bestemte formål

 • Opfylde behov for produkter eller tjenester
 • Behandle pristilbud til din kommune
 • Levering af vores ydelse
 • Opfylde lovkrav

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at anmode om at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan du mener, de kan rettes.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data på tlf. 44448850 eller info@specialbandager.dk.

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

I de fleste tilfælde kræver indhentning og behandling af dine persondata, at du har givet samtykke til det.
Vi kontakter dig derfor og beder om dit samtykke – typisk i forbindelse med en opmåling:

 • Inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor.
 • Inden vi videregiver dine persondata til kommunen.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Udover disse tilfælde registrerer vi kun din oplysninger, hvis lovgivningen kræver det eller det er nødvendigt for at drive vores forretning.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
 • Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.
 • Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til forretningshemmeligheder f.eks. målskemaer og immaterielle rettigheder.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

 

Sletter data

 • Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.
 • Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
 • Hvis der ikke har været aktivitet i 5 år. Vi har sat grænsen på 5 år for at kunne tilpasse produkter, følge udviklingen i produktbehovet og bistå ved evt. klagesager.
 • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

 • Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse.
 • Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Overførsel til tredjelande

Vi tilstræber, at dine oplysninger kun behandles inden for EU. I sjældne tilfælde kan der forekomme overførsel af data til lande uden for EU gennem vores databehandlere. Vi sikrer i så fald, at dine data er beskyttet på en måde, der lever op til de europæiske krav til persondatabeskyttelse.

 

Sikkerhed

Icompression har vedtaget interne regler om informationssikkerhed.

Informationssikkerhed

Specialbandager.dk værdsætter den tillid, du viser os ved at stille dine persondata til rådighed for os. Vi beskytter derfor dine persondata mod uautoriseret adgang og offentliggørelse. Vi sikrer også, at dine persondata behandles fortroligt og ikke udsættes for ændringer.

Vi har etableret såvel fysisk som netværks- og systemsikkerhed på et niveau, der passer til den risiko, der er forbundet med at behandle dine oplysninger. Sikkerhedsforanstaltningerne og vedligeholdelsen af dem er beskrevet i vores interne regler om informationssikkerhed.

Klageadgang

Hvis du oplever, at databehandlingen hos Specialbandager.dk er ukorrekt eller ulovlig, kan du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, fx hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage eller den måde, vi har behandlet din klage på. Du kan kontakte Datatilsynet ved at sende en mail til dt@datatilsynet.dk eller et brev til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby. Datatilsynet har en klageformular på deres hjemmeside, som kan benyttes.